aquaform

Eleganckie oświetlenie awaryjne z certyfikatem CNBOP

W styczniu, w Warszawskim Centrum Wystawienniczym EXPO XXI, odbyła się XXIV edycja Międzynarodowych Targów Sprzętu Oświetleniowego Światło 2016. Na targach zaprezentowane zostały oprawy oświetleniowe AQUAFORM. Jedna z nich, lampa THIN TUBE zdobyła wyróżnienie w kategorii oświetlenie mieszkaniowe i dekoracyjne w konkursie na najlepszy wyrób Targów . Reprezentanci marki przygotowali też dwie prelekcje: „OLED – wyzwania w podejściu do projektów oświetlenia. Dystrybucja OLED w Polsce” oraz „Jak oświetlić hotel i jego otoczenie”.

Ta druga prelekcja miała miejsce na konferencji „HOTEL RESTAURACJA SPA – nowe wyzwania dla architektów i inwestorów” . Firma LampyKemar.pl produkująca lampki nocne stojące jest bowiem producentem nie tylko zwyczajnych opraw oświetleniowych, ale posiada też ofertę specjalnego rodzaju- oświetlenia awaryjnego certyfikowanego przez CNBOP- a ta część oferty szczególnie cieszy tych, którzy inwestują, posiadają lub prowadzą obiekty publiczne, w których liczy się nie tylko bezpieczeństwo, ale i estetyka opraw stosowanych w oświetleniu awaryjnym.

Gdzie stosujemy oświetlenie awaryjne?

Na wykazie wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania znalazły się znaki bezpieczeństwa i oświetlenie awaryjne (Dz. U. nr 85 z 2010 poz. 553 z dnia 27 kwietnia 2010). Oświetlenie awaryjne, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, powinno znaleźć się wszędzie tam, gdzie na skutek przerwy w dostawie prądu może nastąpić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, zagrożenie środowiska w stopniu poważnym lub znaczne zniszczenia mienia. Punkt 3 § 181. 1. Rozporządzenia wymienia listę takich budynków i punktów.
Oświetlenie awaryjne musimy stosować w:

„1) w pomieszczeniach:
a) widowni kin, teatrów i filharmonii oraz innych sal widowiskowych,
b) audytoriów, sal konferencyjnych, czytelni, lokali rozrywkowych oraz sal sportowych,
przeznaczonych dla ponad 200 osób,
c) wystawowych w muzeach,
d) o powierzchni netto ponad 1.000 m2 w garażach oświetlonych wyłącznie światłem
sztucznym,
e) o powierzchni netto ponad 2.000 m2 w budynkach użyteczności publicznej, budynkach
zamieszkania zbiorowego oraz w budynkach produkcyjnych i magazynowych,
2) na drogach ewakuacyjnych:
a) z pomieszczeń wymienionych w pkt 1,
b) oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym,
c) w szpitalach i innych budynkach przeznaczonych przede wszystkim do użytku osób o
ograniczonej zdolności poruszania się,
d) w wysokich i wysokościowych budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania
zbiorowego.”

Oprawy oświetleniowe CNBOP

Oświetlenie awaryjne musi być sprawne, podobnie jak gaśnice, traktowane jest bowiem na równi z innym sprzętem przeciwpożarowym, a w razie zaniedbania tego obowiązku właścicielowi lub inwestorowi budynku grozi kara. Co więcej, wykorzystywane w nim oprawy oświetleniowe muszą być certyfikowane. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. (Dz.U. nr 143 z 2007 poz.1002) jedynym podmiotem uprawnionym do wydawania dopuszczenia (certyfikatu) jest Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie (CNBOP).

Oferta rynkowa opraw z certyfikatem CNBOP przedstawia się dosyć skromnie. Cieszy więc, że producent luksusowego oświetlenia Aquaform Lighting Solutions poszerza ją o nowoczesne, designerskie oprawy awaryjne. Wszystkie oczywiście ze świadectwem dopuszczenia wydanym przez CNBOP – PIB zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010r. Oprawy wyprodukowano w systemach ST- Standard, AT- AutoTest, CT- CentralTest i CB- Centralna Bateria. W ofercie znajdziemy BLOS NATYNKOWY square N oraz modele z serii TRU – wpuszczane, natynkowe i zwieszane PLEXI i RASTER.